My Clip

Giới thiệu Điều khoản

Trợ giúp

Chính sách riêng tư Liên hệ

Tải App

THEO DÕI 5

Học Tiếng Anh Giao Tiếp

Mới nhất

00:44
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Tạm biệt "MẤT GỐC" - tự tin giao tiếp tiếng Anh thành thạo| Ms Hoa Giao tiếp
0 lượt xem 23 ngày trước
02:50
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Hand Gesture - Cử chỉ tay trong tiếng Anh giao tiếp Phản xạ
0 lượt xem 27 ngày trước
03:20
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Phản xạ Ghi nhớ từ vựng về Job Titles (Nghề nghiệp) - Ms Hoa Giao tiếp
0 lượt xem 27 ngày trước
04:21
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Ms Huyền Vy - Sweet Messenger in Ms Hoa Communication English
0 lượt xem 27 ngày trước
08:49
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Từ vựng theo chủ đề: Where buy products? Phân biệt Market, Shop, Store ...
0 lượt xem 27 ngày trước
06:22
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Phát âm tiếng Anh chuẩn với âm /h/ với từ Hour, Honest, Honestly, Exhausted, Heir
0 lượt xem 27 ngày trước
06:00
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Phát âm tiếng Anh chuẩn với âm /ɒ/ với I got a hot pot
1 lượt xem 27 ngày trước
06:22
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Phát âm tiếng Anh hiện tượng Giảm âm - What did
0 lượt xem 27 ngày trước

Xem nhiều nhất

10:48
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Cách chào hỏi trong Tiếng Anh Giao tiếp
3 lượt xem 1 tháng trước
07:16
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Cách xưng hô chuẩn khi giao tiếp với nhiều đối tượng khác nhau
1 lượt xem 1 tháng trước
04:18
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Phát âm tiếng Anh chuẩn với âm /ɔɪ/ với các từ Joy, Boy, VinaSoy, Toy
1 lượt xem 1 tháng trước
07:59
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Trả lời lịch sự khi giao tiếp
1 lượt xem 1 tháng trước
10:08
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Các cách phát âm từ "Because" chuẩn không cần chỉnh
1 lượt xem 1 tháng trước
04:40
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Cách phát âm thật chuẩn âm θ và ð
1 lượt xem 1 tháng trước
04:58
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Cách phát âm thật chuẩn âm R
1 lượt xem 1 tháng trước
04:46
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Cách phát âm thật chuẩn âm t và d
1 lượt xem 1 tháng trước

Phát tất cả
SẮP XẾP THEO
Ngày thêm(cũ nhất)
Ngày thêm(mới nhất)

Thông kê

Đã tham gia ngày:

2,587 Lượt xem

Mô tả