My Clip

Giới thiệu Điều khoản dịch vụ Quy chế hoạt động

Trợ giúp

Chính sách riêng tư Liên hệ

Tải App

THEO DÕI

Vietnam GameTV

186 theo dõi

Mới nhất

14:08
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Solo Ya Đời 4 | Trận 1 | Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh | Ngày 27-05-2018
1 lượt xem 8 giờ trước
11:05
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Solo Assy | Trận 1 | Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh | Ngày 27-05-2018
6 lượt xem 8 giờ trước
09:50
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Solo Ya Đời 4 | Trận 2 | Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh | Ngày 27-05-2018
4 lượt xem 8 giờ trước
24:32
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Trận 5 | Solo Shang | Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh | Ngày 27-5-2018
18 lượt xem 14 giờ trước
16:40
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Trận 2 | Solo Shang | Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh | Ngày 27-5-2018
16 lượt xem 14 giờ trước
15:38
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Trận 4 | Solo Shang | Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh | Ngày 27-5-2018
4 lượt xem 14 giờ trước
12:13
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Trận 1 | Solo Shang | Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh | Ngày 27-5-2018
7 lượt xem 14 giờ trước
11:25
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Trận 3 | Solo Shang | Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh | Ngày 27-5-2018
8 lượt xem 14 giờ trước

Xem nhiều nhất

13:42
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
C3T4 | 4vs4 Random | GameTV vs Hà Nam | Ngày 27-04-2018
700 lượt xem 29 ngày trước
40:45
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Aoe Highlight | Chim Sẻ Đi Nắng:"Chiến thắng và Siêu Phẩm".
385 lượt xem 2 tháng trước
16:58
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
C1T1 | 4vs4 Random | GameTV vs BiBi Club | Ngày 03-04-2018
359 lượt xem 1 tháng trước
17:20
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
C1T4 | 4vs4 Random | GameTV vs Hà Nam | Ngày 27-04-2018
295 lượt xem 1 tháng trước
11:40
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
C1T2 | 4vs4 Random | GameTV vs BiBi Club | Ngày 03-04-2018
291 lượt xem 1 tháng trước
10:55
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
C2T2 | 4vs4 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày 10-04-2018 - YouTube
284 lượt xem 1 tháng trước
19:58
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
C1T2 | 2vs2 Shang Tự Do | Mạnh Hào - Mỗ vs Trương IS - It War | Ngày 16-04-2018
276 lượt xem 1 tháng trước
07:31
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
C3T1 | Solo Random | Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh | Ngày 27-02-2018
276 lượt xem 2 tháng trước

Phát tất cả
SẮP XẾP THEO
Ngày thêm(cũ nhất)
Ngày thêm(mới nhất)

Thông kê

Đã tham gia ngày:

40,414 Lượt xem

Mô tả