My Clip

Giới thiệu Điều khoản dịch vụ Quy chế hoạt động

Trợ giúp

Chính sách riêng tư Liên hệ

Tải App

Mới nhất

01:01
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Sao Nhập Ngũ (SS5): Khi cuốn dây cũng là nghệ thuật khó nhằn Sao nhập ngũ
257 lượt xem 26 ngày trước
01:04
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Sao Nhập Ngũ (SS5): "Quẩy lên" anh em mình "quẩy lên" yeahzz Sao nhập ngũ
176 lượt xem 26 ngày trước
01:11
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Sao Nhập Ngũ (SS5): Nói chuyện với heo luôn có trong SNN Sao nhập ngũ
107 lượt xem 26 ngày trước
02:07
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Sao Nhập Ngũ (SS5): Gin Tuấn Kiệt đã chịu gẩy đàn ca hát Sao nhập ngũ
206 lượt xem 26 ngày trước
01:56
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Sao Nhập Ngũ (SS5): Hoàng Tôn "lê tê phê" trong tiếng nhạc đồng đội Sao nhập ngũ
129 lượt xem 26 ngày trước
00:32
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Sao Nhập Ngũ (SS5): Nhịn cười không nổi với "thánh nhỏ nhẹ" Sao nhập ngũ
91 lượt xem 26 ngày trước
01:22
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Sao Nhập Ngũ (SS5): Bảo Kun xuất sắc lập kỷ lục nạp đạn Sao nhập ngũ
79 lượt xem 26 ngày trước
30:21
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Sao Nhập Ngũ (SS5): Trong thân pháo - Tập 7 Sao nhập ngũ
254 lượt xem 26 ngày trước
00:57
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Sao Nhập Ngũ (SS5): Hài hước xem Hoàng Tôn vận động chiến trường Sao nhập ngũ
240 lượt xem 1 tháng trước
01:00
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Sao Nhập Ngũ (SS5): Chân đi chữ bát, dứt khoát đẹp zoai... Sao nhập ngũ
121 lượt xem 1 tháng trước