Chào mừng đến MyClip,
một mạng xã hội video
do Viettel cung cấp
Là nơi để người dùng
có thể trải nghiệm giải trí
Không giới hạn lưu lượng
data, tốc độ cao Viettel
Cung cấp nhiều kênh
video đặc sắc