My Clip

Giới thiệu Điều khoản dịch vụ Quy chế hoạt động

Trợ giúp

Chính sách riêng tư Liên hệ

Tải App

Gói cước Ngày

3.000đ

Phí DV 3.000đ/ngày, gia hạn theo ngày. Hoàn toàn miễn phí Data 3G/4G tốc độ cao.

Đăng ký

Gói cước Tuần

10.000đ

Phí DV 10.000đ/tuần, gia hạn theo tuần. Hoàn toàn miễn phí Data 3G/4G tốc độ cao.

Đăng ký

Gói cước Tháng

35.000đ

Phí DV 35.000đ/tháng, gia hạn theo tháng. Hoàn toàn miễn phí Data 3G/4G tốc độ cao.

Đăng ký