Quy chế hoạt động

I. Quy định chung

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Quy chế này quy định về tổ chức, quản lý và hoạt động của mạng xã hội trực tuyến Myclip, bao gồm việc cung cấp, chia sẻ thông tin về giải trí, điện ảnh dành cho người sử dụng từ 15 tuổi trở lên.

- Quy chế này áp dụng đối với toàn bộ khách hàng sử dụng mạng xã hội Video trực tuyến Myclip.

- Đối tượng tất cả các khác hàng sử dụng mạng xã hội video My Clip

2. Mục đích và ý nghĩa mạng xã hội Myclip

- Mạng xã hội trực tuyến Myclip trở thành một hệ thống chia sẻ thông tin video cho cộng đồng từ 15 tuổi trở lên.

- Giúp cho các thành viên sử dụng mạng Internet dễ dàng thiết lập một không gian riêng để chứa những thông tin họ đã thực hiện.

- Đóng vai trò là nơi cung cấp nhiều thông tin Video có ý nghĩa, bổ ích đối với người sử dụng Internet

- Trang có địa chỉ trên mạng internet là http://myclip.vn và http://myclip.com.vn.

II. Quy chế hoạt động của mạng xã hội

Điều 1. Giải thích từ ngữ

- Thỏa thuận: là sự trao đổi, đồng ý về việc cung cấp, trao đổi thông tin trên mạng xã hội MyClip, cùng với tất cả các bản sửa đổi, bổ sung, cập nhật.

- MyClip: là dịch vụ mạng xã hội khai thác được truy cập tại địa chỉ http://myclip.vn và http://myclip.com.vn.

- Nhà cung cấp: Tổng Công ty Viễn thông Viettel hoặc viết tắt là Viettel.

- Ban quản trị mạng xã hội MyClip: là bộ phận được Tổng Công ty Viễn thông Viettel giao nhiệm vụ quản lý, khai thác mạng xã hội Myclip.

- Thông tin cá nhân: là những thông tin góp phần định danh một cá nhân thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của người sử dụng và một số thông tin khác theo quy định của pháp luật.

- Người sử dụng/thành viên: là chủ tài khoản, sở hữu hợp pháp tài khoản trên mạng xã hội Myclip.

- Sở hữu trí tuệ: là những sáng chế, cải tiến, thiết kế, quy trình, công thức, phương pháp, cơ sở dữ liệu, thông tin, bản vẽ, mã, chương trình máy tính, tác phẩm có bản quyền (hiện tại và tương lai), thiết kế mạch tích hợp bán dẫn, thương hiệu, nhãn hiệu (dù đã đăng ký hay chưa đăng ký) tên thương mại và (thiết kế) bao bì thương phẩm.

Điều 2. Đăng ký tài khoản

- Một số tính năng của mạng xã hội MyClip yêu cầu người sử dụng phải đăng ký, đăng nhập để sử dụng. Nếu người sử dụng không đăng ký, đăng nhập thì chỉ sử dụng mạng xã hội Myclip với các tính năng thông thường. Chúng tôi khuyến khích người sử dụng đăng ký tài khoản để sử dụng mạng xã hội Myclip được tốt nhất.

- Người sử dụng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản và sử dụng mạng xã hội Myclip và có trách nhiệm tự bảo mật thông tin tài khoản của mình, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì người sử dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh.

- Nếu người sử dụng biết hoặc nghi ngờ rằng mật khẩu hoặc tài khoản của mình đã bị xâm nhập, hãy báo cho ban quản trị mạng xã hội Myclip bằng thông tin đề cập tại mục liên hệ.

- Cá nhân đăng nhập đăng ký phải đảm bảo:

+ Không được sử dụng tài khoản của người khác khi chưa được phép. Cá nhân sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những tổn thất của mạng xã hội MyClip hoặc các bên có liên quan trong trường hợp các tổn thất đó được xác định là do tài khoản người sử dụng gây ra. Mạng xã hội MyClip sẽ không chịu trách nhiệm với những tổn thất của Người sử dụng phát sinh do việc tài khoản của người sử dụng bị sử dụng bất hợp pháp gây ra.

+ Cá nhân đồng ý không lấy và sử dụng các thông tin cá nhân của người sử dụng khác. Bao gồm các thông tin về tài khoản hoặc địa chỉ email (thư điện tử) từ trang web/wap/app, không lấy (hoặc lôi kéo các thành viên khác lấy) các thông tin từ hệ thống vì mục đích thương mại.

- Mạng xã hội MyClip có quyền từ chối truy cập ngay lập tức của người sử dụng vi phạm Thỏa thuận này mà không cần thông báo lý do.

Điều 3. Các nội dung cấm trao đổi và chia sẻ trên mạng xã hội

- Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:

+ Chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

+ Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

+ Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

+ Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

+ Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

+ Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

- Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

- Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

- Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

- Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, virus máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

Điều 4. Nội dung cung cấp, trao đổi thông tin

Mạng xã hội MyClip là một website/wapsite/app mạng xã hội trực tuyến dành cho người dùng trên mạng internet, điện thoại di động, Smart TV nhằm cung cấp cho khách hàng các thông tin Video tiện lợi, hữu ích, không phân biệt không gian và thời gian; Hướng tới đối tượng khách hàng của Viettel từ 15 tuổi trở lên có nhu cầu xem và chia sẻ thông tin.

1. Nội dung cung cấp trên Mạng xã hội MyClip:

- Người sử dụng lưu ý Mạng xã hội Myclip chỉ được phép xem/tải, chia sẻ các thông tin Video và sử dụng các chức năng trao đổi thông tin, bình luận, chia sẻ ...

- Đối với những nội dung có quyền sở hữu trí tuệ như text, ảnh, audio và video, người sử dụng đã đăng phát trên Mạng xã hội Myclip thì mặc định cấp cho Viettel được sử dụng, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại, miễn phí, toàn quyền để sử dụng kể cả khi người sử dụng xóa tài khoản hoặc nội dung trên mạng xã hội Myclip.

- Mạng xã hội Myclip chỉ đăng phát những nội dung cung cấp không thuộc nội dung cấm chia sẻ, trao đổi trên mạng xã hội được quy định tại mục 1 trên đây. Với những nội dung vi phạm, mạng xã hội Myclip từ chối đăng phát không cần thông báo cho người sử dụng.

2. Tính chính xác, hợp pháp của nội dung

- Đây là website/wapsite/app và phần mềm mạng xã hội thuộc quyền sở hữu của Viettel, MyClip cho phép người sử dụng đăng tải, cung cấp, trao đổi, chia sẻ, đăng tải các thông tin về các Video. Viettel không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới những thông tin mà người sử dụng khác đăng tải.

- Người sử dụng đồng ý rằng sẽ không đăng tải lên mạng xã hội MyClip các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ trường hợp là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp thuận từ chủ sở hữu. Mạng xã hội Myclip sẽ loại bỏ tất cả các nội dung phát hành nếu được thông báo rằng những nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mà không cần thông báo trước.

3. Trao đổi, hủy thông tin trên Mạng xã hội Myclip

- Người sử dụng đồng ý để Chúng tôi sử dụng các nội dung đã được họ cung cấp, trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội Myclip.

- Người sử dụng cho phép thành viên khác được quyền sử dụng lại thông tin đăng tải bao gồm nhưng không giới hạn việc chỉnh sửa lại, biên soạn, phân tán, trình chiếu nội dung đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.

- Bài viết đánh giá ý kiến của người sử dụng là một phần dịch vụ của mạng xã hội MyClip. Người dùng có thể xuất bản, truyền tải, gửi đi những đánh giá, ý kiến, hoặc những tài liệu khác lên mạng xã hội MyClip. Người sử dụng phải đảm bảo bài viết, đánh giá của người sử dụng phù hợp với giới hạn ngôn từ và nội dung.

- Người sử dụng hiểu rằng khi muốn tìm cách xóa nội dung của mình từ các dịch vụ của mạng xã hội Myclip, việc này phải mất một khoảng thời gian nhất định. Vì vấn đề kỹ thuật và quy trình nên có thể không theo ý muốn của người sử dụng. Người sử dụng chấp nhận những rủi ro phát sinh và mạng xã hội Myclip được loại trừ trách nhiệm này. Chúng tôi khuyến cáo người sử dụng nên lưu giữ một bản trước khi đăng tải lên mạng xã hội Myclip.

Điều 5. Quyền, trách nhiệm của Người sử dụng mạng xã hội MyClip

- Người sử dụng mạng xã hội tuân thủ thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng và mạng xã hội Myclip chỉ phục vụ cho đối tượng 15 tuổi trở lên. Vì vậy, đối tượng khách hàng chưa đủ 15 tuổi không được đăng tải video trên dịch vụ này.

- Khi đăng tải thông tin trên mạng xã hội Myclip, Người sử dụng tự chịu toàn bộ các trách nhiệm pháp lý liên quan đến toàn bộ nội dung đăng tải, bao gồm nhưng không giới hạn tính hợp pháp của nội dung, quyền sở hữu trí tuệ và các chấp thuận cần thiết khác từ cơ quan có thẩm quyền