ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI VIDEO MYCLIP

I. Quyền, trách nhiệm của người sử dụng MyClip
1. Quyền của người sử dụng MyClip

- Được quyền tham gia sử dụng dịch vụ MyClip (xem, tương tác, chia sẻ, download/upload video…).

- Được quyền đăng ký tài khoản người dùng trên MyClip.

- Có quyền chia sẻ thông tin dưới các định dạng MyClip đã quy định.

2. Trách nhiệm của người sử dụng MyClip

- Có trách nhiệm tuân thủ theo quy định luật mạng xã hội và các quy định luật pháp Việt Nam.

- Chịu trách nhiệm đối với các nội dung, video clip và bất kỳ sự chia sẻ nào với các cá nhân, tổ chức khác trên MyClip.

- Không sử dụng MyClip vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

- Không được hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và đọc, xem, chia sẻ… thông tin trên MyClip.

- Cho phép cho MyClip sử dụng, chỉnh sửa, làm cho phù hợp (một phần hoặc toàn bộ) trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Việc này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này; người sử dụng cần lưu ý rằng, các video clip trên MyClip có thể tiếp tục nằm trên MyClip ngay cả khi tài khoản của người sử dụng đã bị xóa vì bất kỳ lý do gì.

- Không yêu cầu về bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí và các kiểu chi trả khác liên quan đến việc MyClip sử dụng, tiết lộ, áp dụng, hoặc chỉnh sửa phản hồi của người sử dụng.

- Người sử dụng đồng ý rằng MyClip không cung cấp những tư vấn chuyên biệt, việc sử dụng những thông tin tư vấn đó hoặc bất kỳ thông tin nào khác đều thuộc quyền quyết định của người sử dụng và các yếu tố rủi ro của nó sẽ không thuộc trách nhiệm của MyClip. Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nguy cơ, hậu quả có thể xảy ra.

- Không sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã và thông tin riêng của thành viên khác trên MyClip. Không gây cản trở việc sử dụng bình thường tài khoản, mật khẩu của người sử dụng khác.

- Không xâm phạm, tiếp cận hay sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của MyClip. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến nhà cung cấp dịch vụ.

II. Quyền, trách nhiệm nhà cung cấp dịch vụ MyClip
1. Quyền của nhà cung cấp dịch vụ MyClip

- Nhà cung cấp có toàn quyền xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang MyClip tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.

- Nhà cung cấp có toàn quyền thay đổi những nội dung trong thỏa thuận này mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng MyClip sau những sửa đổi đó, người sử dụng mặc nhiên đồng ý chấp hành các nội dung đã được sửa đổi này.

- Nhà cung cấp được quyền giữ lại hoặc tiết lộ bất kì nội dung nào đưa lên, bao gồm cả các thông tin cá nhân khi đăng ký tài khoản, nếu pháp luật, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

- Nhà cung cấp có toàn quyền từ chối truy cập của người sử dụng vào MyClip hoặc bất kỳ phần nào của website/wapsite/ứng dụng ngay lập tức mà không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng người sử dụng đã vi phạm bất cứ quy định nào trong thỏa thuận này.

- Nhà cung cấp có quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia. Theo đó, chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của người sử dụng xuất hiện hay tồn tại trên MyClip.

- Nhà cung cấp được quyền sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà người sử dụng cung cấp cho chúng tôi (“Phản hồi”) một cách hoàn toàn miễn phí.

- Nhà cung cấp có quyền không xác thực bất cứ một vấn đề, biến cố hoặc sự kiện nào và với bất kỳ mục đích nào, tương ứng với bất kỳ người, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của một bên thứ ba.

- Nhà cung cấp có quyền từ chối xuất bản, loại bỏ hoặc ngăn truy cập tới bất kỳ nội dung nào mà người sử dụng đã cung cấp trên MyClip vào bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do nào, có hoặc không có thông báo.

- Khi vào trang web này là bạn đã thừa nhận và đồng ý rằng mọi thông tin hay dữ liệu mà bạn chuyển đến trang web này dưới bất kỳ hình thức nào, vì bất kỳ lý do gì, sẽ trở thành tài sản của MyClip. Những thông tin này sẽ được MyClip và công ty sử dụng trong quá trình phát triển sản phẩm, phát triển thương hiệu, kinh doanh sản phẩm và các hoạt động khác. MYCLIP được phép sử dụng miễn phí các ý tưởng hoặc nội dung thông tin do người sử dụng cung cấp. Người sử dụng không có quyền đòi hỏi bất cứ khoản tài chính nào (tiền thưởng, lệ phí, nhuận bút hoặc các hình thức chi trả khác…) liên quan đến việc sử dụng thông tin này.

- Chúng tôi cam kết sẽ không chia sẻ những thông tin cá nhân (bao gồm: thông tin lý lịch, email, mật khẩu) của thành viên cho bên thứ ba nào khác mà không có sự đồng ý của thành viên đó. Người dùng MyClip được phép sử dụng để chia sẻ trên mạng, với điều kiện phải ghi rõ nguồn tham khảo và chủ sở hữu thông tin.

2. Trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ Myclip

- Cung cấp dịch vụ MyClip theo đúng những cam kết, mục tiêu đã đề ra trong thỏa thuận này.

- Trong bất kỳ trường hợp nào, nhà cung cấp cũng không chịu trách nhiệm pháp lý về người sử dụng hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức nào cho những tổn thất, dù là trực tiếp, gián tiếp, hoặc là hậu quả của sự kiện khác, kể cả thiệt hại về kinh tế phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin trên MyClip, ngay cả khi MyClip không có khuyến cáo về khả năng xảy ra các tổn thất đó.

- Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm nếu thông tin được các thành viên của mạng đưa lên không được cập nhật theo mong muốn của người sử dụng. Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm về các thông tin mà thành viên của MyClip đăng tải lên.

III. Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội MyClip

- Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế chính trị, chính sách của nhà nước, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước. Không lưu giữ những nội dung dâm ô, đồi trụy, kích động tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, hay tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trường hợp phát hiện, không những bị xóa bỏ tài khoản mà chúng tôi còn có thể cung cấp thông tin của người đó cho các cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.

- Nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc...).

- Nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một người khác trên MyClip. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hoặc tước bỏ tài khoản.

- Không được gửi lên MyClip bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ,