FAN thông thái hăng hái nhận quà!!

Dưới mỗi số "Ghép đôi thần tốc", hãy trả lời các câu hỏi siêu dễ để có cơ hội nhận quà. 02 người chơi trả lời đúng và dự đoán đúng hoặc gần nhất số người trả lời đúng ở mỗi tập nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 200.000đ

Giải thưởng được công bố hàng tháng
tại Fanpage MyClip: fb.com/myclip.vn.fanpage

Câu hỏi tập 9

Chơi ngay
Thời gian còn lại: 11 ngày

Câu hỏi tập 8

Chơi ngay
Thời gian còn lại: 5 ngày

Câu hỏi tập 7

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia

Câu hỏi tập 6

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia

Câu hỏi tập 5

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia

Câu hỏi tập 4

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia

Câu hỏi tập 3

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia

Câu hỏi tập 2

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia

Câu hỏi tập 1

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia