FAN thông thái hăng hái nhận quà!!

Dưới mỗi số "Ghép đôi thần tốc", hãy trả lời các câu hỏi siêu dễ để có cơ hội nhận quà. 02 người chơi trả lời đúng và dự đoán đúng hoặc gần nhất số người trả lời đúng ở mỗi tập nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 200.000đ

Giải thưởng được công bố hàng tháng
tại Fanpage MyClip: fb.com/myclip.vn.fanpage

Câu hỏi tập 28

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia

Câu hỏi tập 27

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia

Câu hỏi tập 26

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia

Câu hỏi tập 25

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia

Câu hỏi tập 24

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia

Câu hỏi tập 23

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia

Câu hỏi tập 22

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia

Câu hỏi tập 21

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia

Câu hỏi tập 20

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia

Câu hỏi tập 19

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia

Câu hỏi tập 18

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia

Câu hỏi tập 17

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia

Câu hỏi tập 16

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia

Câu hỏi tập 15

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia

Câu hỏi tập 14

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia

Câu hỏi tập 13

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia

Câu hỏi tập 11

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia

Câu hỏi tập 12

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia

Câu hỏi tập 10

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia

Câu hỏi tập 9

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia

Câu hỏi tập 8

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia

Câu hỏi tập 7

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia

Câu hỏi tập 6

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia

Câu hỏi tập 5

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia

Câu hỏi tập 4

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia

Câu hỏi tập 3

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia

Câu hỏi tập 2

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia

Câu hỏi tập 1

Chơi ngay

Đã hết thời gian tham gia