Gói cước

Quý khách chưa đăng ký dịch vụ Myclip. Hãy đăng ký các gói cước sau để sử dụng toàn bộ các tính năng của dịch vụ.

Gói cước Ngày

Gói ngày, phí DV 3.000đ/ngày, gia hạn hàng ngày. Phương thức thanh toán: trừ tài khoản gốc thuê bao

Gói cước Tuần

Gói tuần, phí DV 10.000đ/tuần, gia hạn hàng tuần. Phương thức thanh toán: trừ tài khoản gốc thuê bao

Gói cước Tháng

Gói tháng, phí DV 35.000đ/tháng, gia hạn hàng tháng. Phương thức thanh toán: trừ tài khoản gốc thuê bao

THÔNG BÁO