My Clip

Giới thiệu Điều khoản dịch vụ Quy chế hoạt động

Trợ giúp

Chính sách riêng tư Liên hệ

Tải App

THEO DÕI

Vietnam GameTV

265 theo dõi

Mới nhất

00:57
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
AOE | 4vs4 Random | Team ChipBoy vs Team Mạnh Hào | Ngày 23-06-2018
2 lượt xem 6 giờ trước
09:23
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
C2T2 | 4vs4 Random | Team ChipBoy vs Team Mạnh Hào | Ngày 23-06-2018
2 lượt xem 8 giờ trước
10:23
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
C2T1 | 4vs4 Random | Team ChipBoy vs Team Mạnh Hào | Ngày 23-06-2018
3 lượt xem 8 giờ trước
20:55
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
C1T4 | 4vs4 Random | Team ChipBoy vs Team Mạnh Hào | Ngày 23-06-2018
1 lượt xem 8 giờ trước
11:06
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
C1T3 | 4vs4 Random | Team ChipBoy vs Team Mạnh Hào | Ngày 23-06-2018
0 lượt xem 9 giờ trước
14:02
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
C1T2 | 4vs4 Random | Team ChipBoy vs Team Mạnh Hào | Ngày 23-06-2018
5 lượt xem 9 giờ trước
05:50
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
C1T1 - Dis | 4vs4 Random | Team ChipBoy vs Team Mạnh Hào | Ngày 23-06-2018
4 lượt xem 10 giờ trước
00:18
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
C1T1 | 4vs4 Random | Team ChipBoy vs Team Mạnh Hào | Ngày 23-06-2018
5 lượt xem 10 giờ trước

Xem nhiều nhất

12:23
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
C1T1 | 4vs4 Random | GameTV vs BibiClub | Ngày 21-05-2018
1K lượt xem 1 tháng trước
19:11
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
AoE Highlight | 40.000 Khán giả "Sởn Gai Ốc" khi chứng kiến trận đấu Kinh Điển này.
1K lượt xem 12 ngày trước
15:35
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
C3T2 | 4vs4 Random | GameTV vs Thái Bình | Ngày 11-06-2018
813 lượt xem 11 ngày trước
13:42
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
C3T4 | 4vs4 Random | GameTV vs Hà Nam | Ngày 27-04-2018
718 lượt xem 1 tháng trước
08:59
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
C1T2 | 4vs4 Random | GameTV vs Sài Gòn New | Ngày 13-05-2018
478 lượt xem 1 tháng trước
40:45
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Aoe Highlight | Chim Sẻ Đi Nắng:"Chiến thắng và Siêu Phẩm".
446 lượt xem 3 tháng trước
14:59
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
C1T1 | 4vs4 Random | GameTV vs Sài Gòn New | Ngày 13-05-2018
417 lượt xem 1 tháng trước
16:58
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
C1T1 | 4vs4 Random | GameTV vs BiBi Club | Ngày 03-04-2018
374 lượt xem 2 tháng trước

Phát tất cả
SẮP XẾP THEO
Mới nhất
Cũ nhất

Thông kê

Đã tham gia ngày:

66,082 Lượt xem

Mô tả