Chuyển phát nhanh 26.700 viên ma túy từ Hà Lan về Việt Nam

Xuất bản 2 năm trước

Kiểm tra lô hàng chuyển phát nhanh từ Hà Lan về Việt Nam, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 26.700 viên ma túy tổng hợp.

Chủ đề: Public Media

Xem thêm