Top 12 Thứ Nóng Nhất Trong Thế Giới Loài Người Mà Bạn Không Hề Biết

Theo dõi
YAN TV

48153 theo dõi

Xuất bản 5 tháng trước

Top 12 Thứ Nóng Nhất Trong Thế Giới Loài Người Mà Bạn Không Hề Biết 1. Loại ớt cay nhất Khi đo độ cay của ớt, người ta dùng thang đo Scovilles. Những nhà kho...

Chủ đề: YAN TV

Xem thêm

Bình luận