WC 1978: Mario Kempes và những ngôi sao mới

Xuất bản 11 tháng trước

Messi, Maradona là hai cầu thủ Argentina vĩ đại qua mọi thế hệ. Nhưng Mario Kempes mới là vị anh hùng đầu tiên của nền bóng đá xứ Tango.

Chủ đề: World Cup

Xem thêm

Bình luận