Dự án MXH MyClip - Trung tâm VAS
Tổng Công ty Viễn thông Viettel

Địa chỉ:

Tòa nhà CIT ngõ 15 đường Duy Tân,
quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số điện thoại:

(024) 6273 1458

Số điện thoại:

198 (miễn phí liên hệ từ thuê bao Viettel)