Treo giải thưởng nóng tiền mặt khi làm hành động khó hiểu, chàng diễn xuất đỉnh cao để đánh lừa mọi người