My Clip

Giới thiệu Điều khoản

Trợ giúp

Chính sách riêng tư Liên hệ

Tải App

Tiếp theo Tự động phát

45:20
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Tập 4 - Vân Trung Ca 2015
Thuy CDBR 1K lượt xem
41:05
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Tập 2 - Liêu Trai Tân Truyện
Thuy CDBR 1K lượt xem
31:47
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Tập 7 - Liêu Trai Tân Truyện
Thuy CDBR 849 lượt xem
43:09
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Luật Sư Đại Tài - Tập 22
Sao nhập ngũ 138 lượt xem
43:14
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Luật Sư Đại Tài - Tập 27
Sao nhập ngũ 138 lượt xem
43:00
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Luật Sư Đại Tài - Tập 25
Sao nhập ngũ 147 lượt xem
43:12
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Luật Sư Đại Tài - Tập 26
Sao nhập ngũ 134 lượt xem
43:05
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Luật Sư Đại Tài - Tập 24
Sao nhập ngũ 141 lượt xem
43:04
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Luật Sư Đại Tài - Tập 23
Sao nhập ngũ 157 lượt xem
43:12
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Luật Sư Đại Tài - Tập 21
Sao nhập ngũ 132 lượt xem

Hoa Thiên Cốt - Tập 1

29.167 lượt xem

0
1
Thêm vào
Thêm vào
Tạo playlist mới
Báo cáo
Phim được lấy ý tưởng từ tác phẩm ngôn tình nổi tiếng của tác giả Fresh Quả Quả. Phim là câu chuyện tình cảm động lòng người và đầy sóng gió của Hoa Thiên Cốt và Bạch Tử Họa. Hoa Thiên Cốt là vị thần cuối cùng trên thế gian, thiên sát cô tinh trăm năm khó gặp, sinh ra cả một vùng rộng lớn các loài hoa đều héo tàn nên gọi là Hoa Thiên Cốt.

+ Xem đầy đủ - Xem rút gọn

Bình luận