My Clip

Giới thiệu Điều khoản

Trợ giúp

Chính sách riêng tư Liên hệ

Tải App

Tiếp theo Tự động phát

40:55
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Tập 24 - 24 Giờ Chống Khủng Bố - Phần 6
Thuy CDBR 115 lượt xem
39:04
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Tập 23 - 24 Giờ Chống Khủng Bố - Phần 6
Thuy CDBR 127 lượt xem
41:00
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Tập 20 - 24 Giờ Chống Khủng Bố - Phần 6
Thuy CDBR 164 lượt xem
40:43
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Tập 19 - 24 Giờ Chống Khủng Bố - Phần 6
Thuy CDBR 247 lượt xem
41:19
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Tập 18 - 24 Giờ Chống Khủng Bố - Phần 6
Thuy CDBR 7K lượt xem
41:22
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Tập 17 - 24 Giờ Chống Khủng Bố - Phần 6 - 24 Hours - Season 6
Thuy CDBR 203 lượt xem
40:52
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Tập 21 - 24 Giờ Chống Khủng Bố - Phần 6
Thuy CDBR 131 lượt xem
40:18
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Tập 21 - 24 Giờ Chống Khủng Bố - Phần 6
Thuy CDBR 140 lượt xem
41:25
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Tập 13 - 24 Giờ Chống Khủng Bố - Phần 6 - 24 Hours - Season 6
Thuy CDBR 89 lượt xem
41:09
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Tập 11 - 24 Giờ Chống Khủng Bố - Phần 6 - 24 Hours - Season 6
Thuy CDBR 98 lượt xem

Đội Trưởng Mỹ: Mùa Đông

27.774 lượt xem

3
3
Thêm vào
Thêm vào
Tạo playlist mới
Báo cáo
Captain America có một cuộc sống khá thầm lặng tại Washington. Tuy nhiên, khi một người bạn trong SHIELD bị rơi vào vòng nguy hiểm, anh đã bị kéo vào một âm mưu đen tối có thể phá hủy cả nhân loại. Cùng với Black Widow, anh phải ngăn cản âm mưu này và chiến đấu chống lại những sát thủ chuyên nghiệp.
Chủ đề : Phim Hành Động

+ Xem đầy đủ - Xem rút gọn

Bình luận