3T - Thích thì Thử: Bắn cung

Theo dõi
VTVcab

33639 theo dõi

Xuất bản 1 năm trước

BTV Mai Trang đã trải nghiệm bộ môn bắn cung. Một bộ môn thú vị và cần sự chính xác. HLV Ngô Hải Nam giới thiệu và đưa ra những lời khuyên cho việc tập luyện bộ môn bắn cung.

Chủ đề: VTVcab

Xem thêm

Bình luận