Trailer - Tập 5 và 6 - Cửu Âm Chân Kinh Ngoại Truyện - Nghếu

Theo dõi
NGHẾU

22401 theo dõi

Xuất bản 1 năm trước

Trên đường đi tìm cửu âm chân kinh, Vương Trùng Dương gặp lại Bắc Cái và tìm được cửu âm chân kinh, nhưng cuộc đời đâu màu hồng như vậy....

Chủ đề: NGHẾU

Xem thêm

Bình luận