BẠN MUỐN HẸN HÒ - Tập 328 - Văn Phương - Thùy Mai - Thục Đan - Hoàng Hưng