Sao nhập ngũ (SS1)|Chuyện bên lề: Trương Nam Thành xin chỉ huy không cắt tóc 3 phân - YouTube

Xuất bản 2 năm trước

Sao nhập ngũ - Chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng. Chương trình đã được Cục B...

Chủ đề: Sao Nhập Ngũ

Xem thêm

1 bình luận SẮP XẾP THEO