Sao nhập ngũ (SS4): BHT|Tập 1: Nhập ngũ

Xuất bản 3 năm trước