Thử thách thi hát Hài thiếu nhi vui nhộn Chị Nana & Chị Roomi - Hình phạt uống nước