My Clip

Giới thiệu Điều khoản dịch vụ Quy chế hoạt động

Trợ giúp

Chính sách riêng tư Liên hệ

Tải App

Từ vựng theo chủ đề: Where buy products? Phân biệt Market, Shop, Store ...

93 lượt xem
0
0
Thêm vào
Thêm vào
Tạo playlist mới
Báo cáo

Xuất bản 4 tháng trước

Cái này sẽ giúp các bạn làm việc trong chuỗi phân phối, marketing trong các ngành hàng thực phẩm lắm đây vì các bạn sẽ biết từ vựng trong chủ đề Các địa điểm...

+ Xem đầy đủ - Xem rút gọn

Bình luận