My Clip

Giới thiệu Điều khoản

Trợ giúp

Chính sách riêng tư Liên hệ

Tải App

Tiếp theo Tự động phát

02:50
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Hand Gesture - Cử chỉ tay trong tiếng Anh giao tiếp Phản xạ
03:20
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Phản xạ Ghi nhớ từ vựng về Job Titles (Nghề nghiệp) - Ms Hoa Giao tiếp
04:21
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Ms Huyền Vy - Sweet Messenger in Ms Hoa Communication English
08:49
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Từ vựng theo chủ đề: Where buy products? Phân biệt Market, Shop, Store ...
06:22
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Phát âm tiếng Anh chuẩn với âm /h/ với từ Hour, Honest, Honestly, Exhausted, Heir
06:00
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Phát âm tiếng Anh chuẩn với âm /ɒ/ với I got a hot pot
06:22
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Phát âm tiếng Anh hiện tượng Giảm âm - What did
08:55
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Từ vựng theo chủ đề: Where buy products? Phân biệt Market, Shop, Store ...
09:23
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Idioms cực hay về bộ phận trên cơ thể
04:50
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
How to say Sorry

Tạm biệt "MẤT GỐC" - tự tin giao tiếp tiếng Anh thành thạo| Ms Hoa Giao tiếp

0 lượt xem

0
0
Thêm vào
Thêm vào
Tạo playlist mới
Báo cáo
Ms Hoa Giao tiếp tự hào là đơn vị giúp hàng trăm nghìn học viên tạm biệt "mất gốc" và tự tin giao tiếp tiếng Anh bằng phương phản phản xạ body language. Đăng...

+ Xem đầy đủ - Xem rút gọn

Bình luận