Vợ Tui Tui Sợ - Tập 42

Theo dõi
LOVETV

20900 theo dõi

Xuất bản 10 tháng trước

Thiên Tài (Pom bựa) xúi giục Hùng Dũng (Baggio) mua bảo hiểm đề phòng trường hợp bị vợ đánh sẽ nhận được tiền. Nào ngờ, nghe ai không nghe, lại đi nghe lời Thiên Tài, Hùng Dũng bị một phen tiền mất tật mang.

Chủ đề: LOVETV

Xem thêm

Bình luận