My Clip

Giới thiệu Điều khoản dịch vụ Quy chế hoạt động

Trợ giúp

Chính sách riêng tư Liên hệ

Tải App

Clip Ý Nghĩa - Tết Thật Tết Ảo

481 lượt xem
3
0
Thêm vào
Thêm vào
Tạo playlist mới
Báo cáo

Xuất bản 7 tháng trước

Khi quay về gia đình, hãy sống đúng nghĩa với thực tại hơn là với thế giới ảo bởi vì những giá trị của bạn là nằm ở thực tại chứ không phải ở đâu xa.

+ Xem đầy đủ - Xem rút gọn

Bình luận