Việt Mix - Đau Lắm Người Lạ Ơi - Chọn Lọc Những Ca Khúc Tâm Trạng Nhất - Cơ Trưởng Quẩy Bar