Lươn nướng mía ( phần 2 chuyến đi Giồng Trôm ) DDMT tập 357