Cá trắng con chiên bột | DDMT tập 337

Xuất bản 2 năm trước

Cá trắng ở đồng quê mình rất nhiều, không thuộc dạng cá quý hiếm, tự sinh sản khi có nước ở kênh. Hôm nay nhóm sẽ dùng lưới để bắt về chiên bột _____________...

Chủ đề: Dân Dã Miền Tây

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO