NGƯỜI PHÁN XỬ TẬP 48 (Ngoại Truyện 2) - Kẻ Phản Bội

Xuất bản 9 ngày trước

Người Phán Xử đang đi đến hồi kết, và Kẻ Phản Bội ông Trùm gây sốc nhất: Lương Bổng đã lộ mặt, anh em nghĩa nặng cũng đến lúc tương tàn, Phan Quân sẽ làm gì ...

Chủ đề: Tổng hợp

Xem thêm

Bình luận