Đồng Đội Ngu - Tập 13 - Sống Ở Trên Đời - Nghếu

Theo dõi
NGHẾU

23742 theo dõi

Xuất bản 11 tháng trước

Có câu làm tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng dại. Chuỗi ngày bi đát của đại ca Long sẽ đi về đâu khi có người cộng sự chất phác đi cùng....

Chủ đề: NGHẾU

Xem thêm

Bình luận