Nghỉ hè làm gì để con em tránh thói “nghiện” công nghệ?

Theo dõi
VTVcab

33720 theo dõi

Xuất bản 1 năm trước

Nghỉ hè cho trẻ làm gì để vui – khỏe – có ích?. Để thay đổi một “thực tế khó có thể thay đổi”, nhiều năm trở lại đây, mỗi khi hè đến phụ huynh luôn có chú trọng rèn luyện con em để tránh thói “nghiện” công nghệ.

Chủ đề: VTVcab

Xem thêm

Bình luận