Sao Nhập Ngũ (SS5): Thánh troll cao tay nhất Vịnh Bắc bộ

Xuất bản 2 năm trước

Các kiểu troll: Tuấn Kiệt bị ném lựu đạn quá gần mình, Hoàng Tôn thì nhắm mắt để bắn, hết đạn...

Chủ đề: