Sao Nhập Ngũ (SS5): Hoàng Tôn bị điện giật khi đấu dây thông tin

Xuất bản 11 tháng trước

Trong buổi tập này, Hoàng Tôn bị điện giật khi đấu dây thông tin.

Chủ đề: Sao Nhập Ngũ

Xem thêm

Bình luận