Sao Nhập Ngũ (SS5): Hoàng Tôn bị điện giật khi đấu dây thông tin

Xuất bản 2 năm trước

Trong buổi tập này, Hoàng Tôn bị điện giật khi đấu dây thông tin.

Chủ đề: Sao Nhập Ngũ

<