Sao Nhập Ngũ (SS5): Gia Bảo - chiến sỹ vượt khó xuất sắc

Xuất bản 1 năm trước

Buổi diễn tập này, Gia Bảo được đánh giá là chiến sỹ vượt khó xuất sắc.

Chủ đề: