Sao Nhập Ngũ (SS5): Học hành thế này thì chết

Xuất bản 11 tháng trước

Các chiến sỹ Hoàng Tôn, Bảo Kun, Tuấn Kiệt... lại có một bài học mới về các động tác nằm bắn.

Chủ đề: Sao Nhập Ngũ

Xem thêm

Bình luận