Sao Nhập Ngũ (SS5): Học hành thế này thì chết

Xuất bản 8 tháng trước

Các chiến sỹ Hoàng Tôn, Bảo Kun, Tuấn Kiệt... lại có một bài học mới về các động tác nằm bắn.

Chủ đề: Sao Nhập Ngũ

Xem thêm

Bình luận