Bạn lấy tiền đâu mà uống Trà Sữa mắc tiền? | Giới trẻ nói gì?

Xuất bản 5 ngày trước

Nhân câu chuyện về bài viết "tiền đâu mà uống trà sữa" đang xôn xao trên mạng xã hội, Chào Ngày Mới đã ngay lập tức phỏng vấn được khá nhiều ý kiến hay ho...