MURAD KIẾM TRUY HỒN cùng bảng ngọc phát huy tối đa sức mạnh Liên quân mobile

Xuất bản 9 tháng trước

LINK TẢI Huboo : https://huboo.app.link/n0JikZ2OiO Bảng ngọc murad kiếm truy hồn: Ngọc đỏ: 1,6% tốc đánh, 0,5 Tỷ lệ chí mạng Ngọc Tím: 1,6 % hút máu Ngọc lục...

Chủ đề: Mobile MOBA Việt

Xem thêm

Bình luận