Phim kinh dị Việt Nam - Câu chuyện oan hồn

Xuất bản 2 năm trước

Lấy chủ đề chính là yếu tố ma mị, kinh dị..Mỗi bộ phim là 1 câu chuyện về cuôc sống về con người, vói đủ mọi cung bậc cảm xúc, vui buồn thậm chí sợ hãi đến tột độ…

Chủ đề: