Chanyeol Livestream Cùng Kai, Tự Tin Khoe Thành Quả Tập Gym 6 Múi, Phải Chăng EXO Sắp Comeback?

Theo dõi
YAN TV

60340 theo dõi

Xuất bản 1 năm trước

Chanyeol Livestream Cùng Kai, Tự Tin Khoe Thành Quả Tập Gym 6 Múi, Phải Chăng EXO Sắp Comeback?

Chủ đề: YAN TV

Xem thêm

Bình luận