Rap News chuyên đề 02: Đường sắt trên cao và câu chuyện con xe tăng 1

Xuất bản 10 tháng trước

Đường sắt trên cao và lại thêm một năm “tử thần” lơ lửng trên đầu người dân. Được kỳ vọng là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Thủ đô đi vào vận hành trong...

Chủ đề: ĐẸP MAGAZINE

Xem thêm

Bình luận