Humans of Saigon - Đẹp Magazine 192 - Le Media JSC [Official]

Xuất bản 6 tháng trước

Giám đốc sáng tạo: Hà Đỗ Nhiếp ảnh: Phục Nguyễn Sản xuất: Hellos Người mẫu: Thùy Dương, Lâm Thu Hằng, Mâu Thanh Thủy Trang điểm, làm tóc: Hùng Max Stylist: J...

Chủ đề: ĐẸP MAGAZINE

Xem thêm

Bình luận