Hà Nội: Mặc 'hở hang, phản cảm' sẽ bêu tên

Xuất bản 11 tháng trước

Theo dự thảo Quy tắc ứng xử nơi công cộng, người dân "không nên mặc trang phục không phù hợp thuần phong mỹ tục, gây phản cảm”, nếu vi phạm sẽ bị nhắc nhở, phê bình công kha

Chủ đề: Now Tin tức

Xem thêm

Bình luận