Việt Mix - Hơn Cả Chữ Thương, Buồn Vì Ta Mất Nhau Remix - Cơ Trưởng Klub One Quẩy Đẹp Nhất