Rắn mất đầu 'trở về từ cõi chết' tấn công người

Xuất bản 9 tháng trước

Một con rắn tìm cách tấn công người vài giờ sau khi nó bị bắn nát đầu bởi một khẩu shotgun.

Chủ đề: Độc – Lạ

Xem thêm

Bình luận