Rắn mất đầu 'trở về từ cõi chết' tấn công người

Xuất bản 11 tháng trước

Một con rắn tìm cách tấn công người vài giờ sau khi nó bị bắn nát đầu bởi một khẩu shotgun.

Chủ đề: Độc – Lạ

Xem thêm

Bình luận