Điền kinh nam ASIAD 2018: Trần Đình Sơn hụt hơi ở nội dung 400m | VTC