Lá cờ - Tạ Quang Thắng | VTC3

Xuất bản 1 năm trước

Sáng tác: Tạ Quang Thắng Tôi lớn lên khi đất nước không còn chia Bắc- Nam Chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha Tôi lớn ...

Chủ đề: